VI Estudi sobre els usuaris de Facebook, Twitter i Instagram a Espanya

Actualment 3.800 milions d’internautes a nivell mundial interactuen en alguna plataforma social. Així ho destaca el “VI Estudi sobre els usuaris de Facebook, Twitter i Instagram a Espanya” dut a terme pel departament d’investigació de The Social Media Family, que recopila les principals variables sociodemogràfiques dels usuaris de Facebook, Twitter i Instagram del nostre país.

L’estudi destaca l’estancament de Facebook a Espanya, que durant els últims anys ha experimentat una muntanya russa fins a tancar l’últim any amb dos milions d’usuaris menys: 2015 (22 M), 2016 (24 M), 2017 (23 M), 2018 (24 M) i 2019 (22 M). Facebook segueix sent intergeneracional, amb xifres pràcticament idèntiques entre els menors de 39 anys (46%) i els més grans de 40 (47%), a diferència d’Instagram que és la xarxa social més utilitzada pels millennials, on el 61% són joves d’entre 18 i 39 anys.

L’estudi també fa referència a Twitter, que segueix perdent usuaris a Espanya: actualment 4,4 milions de perfils afirmen residir al país, gairebé mig milió menys que en 2019. No obstant això, el nombre d’usuaris actius (aquells que han tuitejat almenys una vegada en els darrers 2 mesos) s’ha incrementat un 16% (180.000 fins a arribar als 1,3 milions). En 2019, només el 23,54% dels perfils han contribuït a la xarxa social amb els seus missatges durant els dos últims mesos, davant el 76,45% dels perfils inactius.

El creixement de la comunitat del “top 10” de perfils espanyols ronda el 5,5%, molt per sobre de Facebook (unes 8 vegades més). Els perfils verificats han caigut un 6,6% respecte a l’any 2018.

Segons els resultats de l’estudi, Instagram ha crescut a Espanya en un 6% però, entrant més en detall, a les 50 ciutats més poblades el creixement es manté en dobles dígits (12,95%). De fet, el 56,25% de tota la comunitat espanyola es concentra a les grans urbs. Però també hi ha signes d’envelliment: mentre que els majors de 40 anys creixen a un 36%, els menors d’aquesta edat tot just ho fan a l’11%.

Destaquen alguns perfils que han crescut aquests darrers anys, com el de la cantant Rosalia, que ha passat de tenir tot just 200.000 seguidors a més de 9 milions. Només en l’últim any ha crescut un 800%. 70,70% és la mitjana de creixement de comptes de les celebrities espanyoles a Instagram. Els 16 perfils amb major nombre de seguidors a nivell mundial (tots per sobre dels 100 milions) ho van fer a un 22,19%.

També destaca el fet que Espanya és un país futboler: 7 de les 10 pàgines més seguides a Facebook corresponen a equips o jugadors, la mateixa proporció que trobem entre els perfils de Twitter, mentre tots els perfils de el ‘top 10’ són territori de futbolistes.