Campanyes de publicitat

Campanyes de publicitat.

Un dels serveis que oferim és el disseny i gestió de campanyes de publicitat en mitjans de comunicació. En aquest sentit, hi ha quatre conceptes que no podem passar per alt: 

– Cobertura: Aconseguir la màxima repercussió.

– Afinitat: Impactar en el nostre públic objectiu. És essencial conèixer bé el target (D’on és? Quina edat té? Què consumeix?) i fer una selecció adequada dels mitjans de comunicació. 

– Optimització: Els dos factors anteriors van relacionats amb el pressupost, que haurà de ser efectiu tenint en compte una calendarització i uns recursos concrets. 

– Resultats: Fer una anàlisis i seguiment dels resultats per avaluar l’èxit de la campanya. En aquest sentit, és essencial establir quins seran els KPI’s perquè el client pugui avaluar inversió/retorn. 


Com puc optimitzar el meu pressupost per a publicitat? 

– Analitzarem el teu target i farem una tria dels mitjans de comunicació que s’ajusten a les teves necessitats, tenint en compte el nivell de cobertura, la segmentació geogràfica i les propostes publicitàries. 

– Establirem un timing o durada de la campanya. 

– Valorarem la periodicitat dels impactes publicitaris per fer arribar el missatge de la teva marca (tirada diària, mensual, etc.) al segment del consum que s’escaigui.

Projectes relacionats: