Per la finestra

Per la finestra

Col·lecció de textos privats per mirar per la finestra.


Però de fora cap endins.


Sovint riem. Molt sovint.


Sovint ens emocionem.


Sovint ens empipem.


Sovint ens sorprenem.


Molt sovint també.