Nota legal

Confidencialitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal
Que en compliment de l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la
Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació y de
comerç electrònic, PCatS Comunicació, li informen,
i l’Usuari consent que:

 • Totes les dades de caràcter personal facilitades per l’Usuari mitjançant
  els formularis de recollida de dades del Web seran incorporats a un fitxer
  automatitzat de dades de caràcter personal del qual es responsable
  PCatS Comunicació . Els camps de les dades personals sol.licitats en els
  esmentats formularis assenyalats amb un asterisc són obligatoris
  i, per tant, si l’usuari no facilita aquestes dades:
  PCatS Comunicació podrà denegar a la seva única discreció la prestació dels
  seus serveis.
 • PCatS Comunicació trata les dades personals facilitades de forma confidencial
  confidencial i amb la finalitat de: (i) utilitzar els serveis de la web i permetre
  gestionar, tramitar i administrar electrònicament la relació contractual
  de l’usuari en el seu cas i (ii) realitzar enquestes, estadístiques i anàlisi del
  mercat, (iii) elaborar perfils de clients o potencials amb l’objecte de
  personalitzar i millorar els nostres serveis. (iv) promocionar o publicitar
  les activitats, serveis i articles que ofereixi PCatS Comunicació, així com
  de les de tercers col.laboradors . i(v) autoritzar el enviament per correu
  ordinari o per por comunicació electrònica (correu electrònic i SMS,
  aquest últim és un missatge curt de text al seu telèfon mòbil)
  d’informació relativa a qualsevol aspecte anterior.
 • Fent clic a sobre botó “Enviar” o “Continuar”” del corresponent
  anterior formulari, l’Usuari autoritza de forma expressa la cessió de les seves
  dades personals sol.licitades a les finalitats abans esmentades i a favor de
  qualsevol de les entitats abans esmentades. Tanmateix, mantenint les
  marques allà on correspon i fen click a sobre del botó “Enviar” del
  corresponent formulari, l’usuari autoritza de forma expressa a que les seves
  dades puguin ser utilitzades per a l’enviament de comunicacions comercials o
  publicitàries per correu ordinari, electrònic, SMS o qualsevol altre mitjà.
  Aquestes autoritzacions són revocables en qualsevol moment sense efectes
  retroactius.PCatS Comunicaciócancel.larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades personals
  facilitades quan esdevinguin inexactes, incomplertes o hagin deixat
  d’esdevenir necessàries o pertinents per a les finalitats abans esmentades. En
  qualsevol cas, l’Usuari podrà revocar en qualsevol moment el consentiment
  donat i exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició,
  dirigint-se a aquests efectes per correu ordinari a l’adreça de PCatS Comunicació
  C/ Consell de Cent, 428, ent. 2a
  08013 Barcelona
  Tel. / Fax 93 419 42 48 o per correu electrònic
  info@pcats-comunicacio.com  indicant expressament el concret
  dret que vol exercir.

PCatS Comunicació