Les funcions del gabinet de premsa per als nostres clients

Comunicació

Comments (0) / 9:50

Com a agència de comunicació integral, el servei de gabinet de premsa (ja sigui per a donar suport a altres accions com organització d’esdeveniments, ja sigui com a servei propi) és un dels pilars en les estratègies de comunicació que dissenyem per a molts clients.

Des de l’oficina o gabinet de premsa avaluem l’activitat i la informació que genera un client per determinar si aquestes informacions tenen valor noticiable i poden, per tant, ser d’interès dels mitjans de comunicació. Si és així, transformem la informació en notícia i ho fem arribar a tot tipus de mitjans (segons característiques): generalistes o sectorials, territorials o generals i sobre qualsevol suport, adaptant continguts i estil a les seves rutines.

En aquesta línia, tot l’equip de PCatS estudiem les necessitats de cadascun dels nostres clients i valorem quina és l’estratègia comunicativa més adient. La nostra funció no es limita únicament a organitzar les rodes de premsa o a difondre comunicats, sinó que ens encarreguem de conèixer el projecte de primera mà i entendre’l.

En aquest marc, per garantir l’èxit de tots els clients, seguim una sèrie de rutines imprescindibles basades en les següents fases:

  1. Reunió prèvia amb el client. En cada cas, estudiem les necessitats dels nostres clients, els escoltem, entenem les seves demandes, els seus objectius i valorem les accions anteriorment realitzades.
  2. Estratègia comunicativa. Amb la documentació extreta a la reunió, i el posterior anàlisi, l’equip ens posem en marxa per elaborar una estratègia de premsa adaptada als objectius i interessos del clients, respectant els seus valors i identitat, però amb esperit crític si cal prendre una nova dinàmica per aconseguir millors resultats.
  3.  Estratègia de mitjans. Amb cadascun dels nostres clients ens assegurem de planificar una base de dades personalitzada i adaptada als seus objectius, assegurant-nos que la informació que arribi a periodistes i mitjans és del seu interès.
  4. Redacció i assessorament. Elaborem els continguts establint un missatge a seguir, respectant l’objectiu final del client, sempre tenint en compte a quin quin mitjà/professional ens adrecem.
     
  5. Seguiment i valoració. Un dels trets més important per a l’equip és oferir una valoració objectiva al client de l’acció realitzada. Per aquest motiu, realitzem un seguiment dels impactes de cada acció i presentem un informe regular o final de la campanya al client.

L’eina del gabinet de premsa permet establir un diàleg amb els mitjans de comunicació i, en general, també amb els seus respectius lectors, espectadors i/o oïdors. Però no només això, com una pluja fina mantinguda en el temps, permet que les marques ocupin un espai en l’imaginari dels professionals de la comunicació. Només si saben que hi són i que fan serà possible que els contactin o tinguin en compte com a font d’informació, referència, etc.