Com la Covid-19 està modificant els valors i l’estil de vida dels ciutadans?

OMD España, una de les grans agències de mitjans del país, ha presentat recentment a través d’una trobada virtual, una nova edició de l’estudi “The Future of Spain”, que mostra les conseqüències de la Covid-19 en la societat espanyola, ja siguin canvis socials, culturals, econòmics, etc. Aquesta situació ha modificat els valors dels ciutadans i també la percepció d’aquests respecte als seus hàbits diaris.

L’estudi s’ha realitzat gràcies al treball de camp dut a terme a finals de 2020, en què ens van realitzar fins a 1.000 entrevistes a persones d’arreu del territori. A més, es va comptar amb la col·laboració d’un grup de professionals, experts en diferents àmbits, als quals se’ls va realitzar entrevistes més en profunditat per contrastar els punts de vista dels ciutadans amb els seus.

Com es pot extreure de l’estudi “The Future of Spain”, en aquesta quarta edició és quan els ciutadans tenen nivells d’estrès més alts. Tot i això, la Covid-19 ha suposat un canvi de mentalitat i ha portat als ciutadans a reinventar-se, canviar i transformar-se. De fet, el coronavirus ha canviat la relació de les persones amb els altres i també amb la natura.

El confinament estricte que es va patir durant els primers mesos de la pandèmia, va fer plantejar les prioritats de moltes persones i descobrir el que realment és essencial a la vida. Aquest pensament ha modificat els hàbits respecte a l’alimentació, que un 57% assegura apostar ara més per l’alimentació orgànica; o els desplaçaments, ja que un 45% aposta ara per la sostenibilitat desplaçant-se en bicicleta.

L’individualisme i la cooperació no són una contradicció. Si volem sortir d’aquesta situació, hem d’actuar com a persones individuals, però també en grup. L’individualisme, perquè som responsables del que ens passa; i el de pertinença, perquè, davant la falta de lideratge, som conscients que hem d’apostar per models més col·laboratius.

La Covid-19 ha portat també canvis en l’estil de vida. Segons l’estudi, els ciutadans reconeixen que continuaran amb aquests nous hàbits com a mínim en els propers 2 o 3 anys. El 69% passarà menys temps en botigues físiques, un 58% seguirà portant mascaretes, el 43% només anirà a restaurants amb terrasses i el 24% comprarà més marques blanques.

No podem saber amb exactitud com serà la societat a mitjà termini perquè vivim en la incertesa constant, però sí que sabem que el nostre futur depèn de com es desenvolupin tres vectors de transformació:

  • Transformació digital: Durant el 2020 hem vist com la tecnologia ha modificat la nostra manera de viure. Hem estat capaços de posar la tecnologia al servei de les persones fins al punt que 9 de cada 10 pensen que el mòbil és un bé de primera necessitat.
  • Suport a la ciència i a la sanitat. Durant la pandèmia s’han posat en relleu les deficiències del nostre sistema sanitari. Només el 33% dels espanyols creu que a curt termini la sanitat pública haurà millorat notablement. Si el país vol estar preparat per al futur, és fonamental una correcta gestió de la sanitat i una bona planificació.
  • La gestió de la pandèmia econòmica que vindrà després de la sanitària. Al 68% dels espanyols els preocupa molt l’economia. Per evitar una crisi econòmica necessitem consens polític, grans canvis conjunturals i suport a pimes i autònoms.

En aquest context, el 63% dels espanyols opina que les marques han d’ajudar a la gent a què se sentin part d’una comunitat. Les empreses han d’entendre, avui més que mai, com es relacionen els consumidors amb les marques. Han d’esbrinar si el que estan fent importa, si funciona i si té rellevància per a la societat. Ser una marca significativa implica assumir un paper de connector entre les persones.