Branded Content

Branded Content.

És probable que d’entrada et preguntis què és exactament el Branded Content.  Per entendre-ho de forma ràpida, el millor és fer una comparació amb la publicitat tradicional. Mentre que la publicitat tradicional es centra en oferir missatges sobre els seus productes o serveis al públic general, el Branded Content es centra en crear continguts que atreguin als consumidors i que estiguin relacionats amb els valors de la seva marca. Sovint aquests continguts ni tan sols són percebuts com a publicitat i és precisament això el que ho fa tan efectiu.

 

De quina manera pot ajudar-me?

El Branded Content et pot ajudar a aconseguir:

  • Fidelització. És important tenir presents els valors de la marca, no només dels productes en concret. Així es construirà una relació de confiança amb el consumidor, se sentirà identificat amb la marca i consumirà els teus productes.
  • Notorietat i posicionament: Explicar una història que transmet els valors de la marca ajudarà al seu posicionament. Com? Creant una connexió emocional. Els continguts que expliquen històries emocionals connecten amb els usuaris perquè se senten identificats amb les sensacions que els hi provoquen. Aquestes emocions impacten i quedaran associades a la teva marca.
  • Valor diferencial. És important allunyar-se de la publicitat convencional i no ser invasiu. Només així podrem evitar el rebuig dels usuaris. El Branded Content s’ha de fer de manera natural per generar interès. Es pot introduir contingut en el guió de programes, sèries i pel·lícules sense que es percebi com a publicitat.
  • Continguts virals. Els continguts de Branded Content poden ser fàcils de compartir, sobretot a les xarxes socials. Si l’objectiu és que un contingut es faci viral, farem tot el possible perquè els usuaris ho comparteixin. Aquí entrarien en joc per exemple, perfils com el de l’influencer (una persona amb certa influència a les xarxes socials que pot arribar a convertir-se en un prescriptor interessant per a una marca). Però també poden ajudar a aquesta viralització els mitjans digitals i fins i tot els tradicionals. Tot és qüestió de ser creatius.

Projectes de Branded Content: