Altres accions de màrqueting

Altres accions de màrqueting.

Hi ha una sèrie d’accions que s’han de portar a terme o bé abans de començar un projecte concret d’algun client o simplement com un estudi de mercat que analitzi la situació actual del client i que ens permeti valorar els seus punts forts i febles, què vol aconseguir i quins passos ha de seguir. De fet, per tirar endavant un pla de màrqueting i obtenir bons resultats és essencial realitzar un estudi de mercat que ens permetrà tenir un coneixement exhaustiu de les característiques del client, de la seva competència i de tots aquells factors que poden influir en les accions que vulguin dur a terme. 

Un estudi de mercat té com a objectiu la recerca i anàlisi d’informació relativa a un mercat, centrada en aspectes com la definició de mercat, l’anàlisi de l’oferta i la demanda, els preus, els canals de distribució, l’anàlisi de la competència o les necessitats dels consumidors.

Des de PCats Comunicació ens encarreguem de fer estudis de mercat, impactes de patrocini i anàlisis prèvis, entre altres accions.

Projectes relacionats amb aquest tipus d'accions: